Rullicky's animal photo encyclopedia - November 2019 / Obrázková encyklopédie zvířat od Rulliček - Listopad 2019 🐸🦆🦢🦋🐿🐴

in animal •  8 months ago 

*ENG:
Dear Steemit friends,

welcome in 2st monthly edition "Rullicky's animal photo encyklopedia" - November 2019.

We really love all of animals. During our wandering through the nature we often meet them. We always try to take picture of them. Via this monthly edition we want to show you that.*

CZE:
Drazí Steemití přátelé,

vítejte u 2. vydání měsíčníku "Obrázková encyklopédie zvířat od Rulliček" - listopad 2019.

Zvířata přímo milujeme a to jakýkoli druh. Při našich toulkách přírodou je potkáváme často a snažíme se je vždy zvěčnit. Prostřednictvím tohoto měsíčníku se o ně chceme s Vámi podělit.

2E1C07229EF34198BCA3FD493D763635.jpeg

1574B77CA9964364BFCAE88C12C0CC87.jpeg

7F0D381A3748415982A65BCC4CAF760F.jpeg

571C41E9673945ADA88120E7FF7373FD.jpeg

5071FDD157A84E45902D920D75EAC39D.jpeg

76B10FA7CD8A4B778A30EF27702FF63D.jpeg

78578A14B0114D98B833C7C0DFCE4AB3.jpeg

R&M

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

!trdo

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @rullicky!
@rullicky will receive 0.31416863 TRDO & @krakonos will get 0.20944575 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

!trdo
!BEER

Congratulations @bucipuci, you successfuly trended the post shared by @rullicky!
@rullicky will receive 0.15418350 TRDO & @bucipuci will get 0.10278900 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web SiteHey @rullicky, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Ten kůň je nej ;)

!trdovoter
!BEER

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @rullicky!
@rullicky will receive 0.75065737 TRDO & @jjprac will get 0.50043825 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @jjprac, 2.85% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @rullicky!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SPHey @rullicky, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Hezké.
!trdo

Congratulations @garygeo1, you successfuly trended the post shared by @rullicky!
@rullicky will receive 0.00650025 TRDO & @garygeo1 will get 0.00433350 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @rullicky, your post successfully recieved 1.22550975 TRDO from below listed TRENDO callers:

@krakonos earned : 0.20944575 TRDO curation
@bucipuci earned : 0.102789 TRDO curation
@jjprac earned : 0.50043825 TRDO curation
@garygeo1 earned : 0.0043335 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site