Kanály pro Krakonoše

in cesky •  7 months ago 

Vím, je to trošku s křížkem po funuse, ale párkrát jsem si vzpomněl. Španělské kanály podle všeho nemají tak zajímavé poklice jako ty pražské:

20200119_221055.jpg

Pod tímhle poklopem je potrubí se zemním plynem. Některé domácnosti v nejstarší zástavbě ale nejsou napojené, a tak jejich obyvatelé kupují plyn ve velkých žlutých bombách. V příslušných čtvrtích často narazíte na zásobovací náklaďáky plné bomb. Hlavně teď v zimě.

20200119_221114.jpg


20200119_221816.jpg

Tyhle dva kanály jsou "obyčejné" a běžné v celém Madridu. Pod nimi jsou stoky a případně všechno možné vedení.


20200120_150112.jpg

Stejně tak telefonní kanál. Telegónica, někdejší majoritní vlastník tuzemského oprátora O2, je původně ze Španělska.

20200120_134328.jpg

20200120_151309.jpg

Tady by, alespoň teoreticky, měl být ukrytý nejstarší madridský vodovod s pitnou vodou, kanál Isabelly II. Nejsem si jist, jestli tam opravdu je, a jestli je funkční, ale tyhle poklopy jsou až na výjimky na trase, kudy vodovod skutečně vedl. Zdrojem je řeka Lozoya na sever od města.

Nutno dodat, že voda v Madridu je opravdu skvělá a bez chloru. Ne všude ve Španělsku je možné pít vodu z vodovodu, ale tady ano.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Pěkná sbírka.

!trdovoter
!BEER
!COFFEEA
!shop

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @godfish!
@godfish will receive 1.05282788 TRDO & @jjprac will get 0.70188525 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Tady se rýsuje pro krakonoše celkem obsáhlý základ pro kanálovou sbírku :-)
!COFFEEA
#milkandtators

!trdo
!COFFEEA
!BEER

Congratulations @garygeo1, you successfuly trended the post shared by @godfish!
@godfish will receive 0.02521125 TRDO & @garygeo1 will get 0.01680750 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

coffeea Lucky you @godfish here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

coffeea You need to own more COFFEEA (5 COFFEEA in your wallet allows you to send 1 TOKEN per day)


Hey @godfish, here is a little bit of BEER from @krakonos for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @jjprac, 2.57% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @godfish!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

Jo, Španělsko... Kam se na ně s kanálama hrabout třba Benátky! Kanály všech národů, spojte se!
!trdo
!BEER
#milkandtators

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @godfish!
@godfish will receive 0.28115100 TRDO & @krakonos will get 0.18743400 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site


Hey @godfish, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.

You need to stake more BEER (6 staked BEER allows you to call BEER one time per day)

coffeea Lucky you @godfish here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

Congratulations @godfish! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @godfish, your post successfully recieved 1.35919013 TRDO from below listed TRENDO callers:

@krakonos earned : 0.187434 TRDO curation
@jjprac earned : 0.70188525 TRDO curation
@garygeo1 earned : 0.0168075 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site