I love the Internet / Miluji Internet

in cesky •  6 months ago 

You are having a shower like this in the evening and just as you get out of the shower hot water stops flowing. There are many things going through your head and maybe in 30 minutes you remember the boiler. You go to the panel and there is a report of some malfunction. You look at the boiler display and there something that you haven't seen. F. 29 and below is the description. But what will I do? I turn off and turned on the boiler and the F. 29 was still theret. So I opened the notebook and tap the boiler mark and F.29 in the search engine. Even though Google is to keep you on the page with all those wydgets in search, you'll find that the fifth link below the question box is the right one and there's a small paragraph. You can't do too much to find out, I can try if the gas goes and try the reset button. If nothing, It's for gas valve replacement. So I come to the boiler and intuitively squeeze the crossed-out flame icon. And this is all going to work. Thanks to the Internet.

And such a thing meets you every day and with the Internet it often takes just a few minutes and you do not have to call or invite anyone home or go somewhere. But it is interesting that people use it so little as a working tool in everyday life.


To se takhle večer sprchujete a zrovna když vylézáte ze sprchy tak přestane téci horká voda. Hlavou se vám honí plno věcí a třeba o 30 minut si vzpomenete na kotel. Jdete se kouknout na panel a hlásí to nějakou poruchu. Jdete se kouknout na display kotle a tam vydítě něco co jste neviděli. F. 29 a podtím je popis. Ale co stím? Vynlu jsme a zapnul kotel a F. 29 tam bylo pořát. A tak otevřete notebook a naťukáte značku kotle a F.29. I když se google snaží aby jste ho neopustili všemy těmi wydgety ve vyhledávání, tak usoudíte že páty odkaz pod rámečkem otázek je ten pravý a vněm je malý odstavec. Sice nemůžete dělat moc maximálně zjistit v tomhle případě jestli jde plyn a zkusit resetovací tlačítko. Když nic tak je to na výměnu plynových ventilů. Tak přijdu ke kotly a intuitivně mačkáte ikonku přeškrtlého plaménku. A ejhle vše začne fungovat. Dík Internete.

A takováhle věc Vás potkává dnes a denně a s internetem to často zapere jen pár minut a nikoho nemusíte volat ani zvát domů a nebo někam jezdit. Je však zajímavé že lidé ho tak málo používají jako pracovní nástroj v běžném životě.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Jojo, je to šikovný pomocník, když se dobře využívá. Nedávno jsem tak studoval zapalování plynového sporáku.

!trdovoter
!BEER
!COFFEEA

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @petrvl!
@petrvl will receive 0.72666113 TRDO & @jjprac will get 0.48444075 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

no jo jenže dneska jsme stějně skončíl s objednáním opraváře, protože se t ostejně vypíná... :-/

Tal to nepotěšilo. Tak ať vám to dá brzo do kupy ;)

!BEERHey @petrvl, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Congratulations @jjprac, 2.85% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @petrvl!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

coffeea Lucky you @petrvl here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as WitnessHey @petrvl, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Ten plyn je nějaký zakletý. V neděli jsem řešil něco podobného. Po důkladné prohlídce jsem zjistil, že mám propálený hořák. Už mám, díky NETu vyhledaný servis.
!BEER

to mi říkej dnes mi opravář říkal že to může vyměnit ale na sto pro to neví proč to blbne... ale že jestli chci tak jsem vyplázl šet litrů šel ven a když se po dvouch hodinách vrátím tak stejná chyba a přitom on tam předtím nic nenašel... grrrr ach jo a to abych scháněl na zítřek někoho dalšího protože bez topení a vody to prostě nejde :-/

Topím krbem a vodu nějak ohřejem na sporáku. Uvidím, jak dlouho bude trvat, než mi pošlou nový hořák. Výměna je pak otázka deseti minut.

!trdo
!BEER

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @petrvl!
@petrvl will receive 0.31696313 TRDO & @krakonos will get 0.21130875 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web SiteHey @petrvl, here is a little bit of BEER from @krakonos for you. Enjoy it!

Congratulations @petrvl! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 23000 upvotes. Your next target is to reach 24000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @petrvl, your post successfully recieved 1.04362426 TRDO from below listed TRENDO callers:

@jjprac earned : 0.48444075 TRDO curation
@krakonos earned : 0.21130875 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site