Klimatická změna

in cesky •  4 months ago 

No nedá mi to, tak já si udělám takový svůj názorový souhrn. Tentokrát na to nebudu ztrácet hodiny a hodiny hledáním zdrojů informací a pokud se Vám něco nezdá zkus se si to teda nejdříve najít než řeknete švec a strčíte to do pytle nevěřím i se vším ostatním z tohoto článku. :)

@krakons zase napsal článek ve kterém v podstatě nádherně formuluje můj názor na to jak by to mělo být v národních parcích. On ho na přímo neříká, ale v podstatě ho popisuje oklikou. Ale abych se zase neztrácel v myšlenkových proudech tak si zkusím udělat takové shrnutí.

Klimatická změna

Je kolem ní takového chaosu a kritické hlasy k hlavnímu proudu jsou dost pomíchány s všelijakými konspiracemi a podobně. Sem tam se najde web který je celkem kriticky vědecký, ale to je vzácnost.

 • Klimatická změna podle mého názoru je nám předkládána s až bych řekl nábožensky dogmaticky a s určitou hysterií.
 • Také je velice pomíchána s ekologií ve smyslu šetrného chování k přírodě.
 • Jako hlavní viník je veřejnosti zjednodušeně předkládáno CO2 a jeho vliv na oteplování planety.
 • Diskuse na toto téma je celkem obtížná právě kvůli naprosté zatvrzelosti obou táborů
 • O cyklech a vlivech na globální klima planety víme ještě hodně málo, jinak by asi každý rok na toto téma neobjevovali vědci nějaká nová fakta či souvislosti.
 • Teorií které vyvracejí ony používané klimatické modely je celkem dost. Asi nejlíp zpracovanou teorií na kterou jsem za poslední dobu narazil je tahle:

Třeba tahle teorie dokazuje jak jsou ty klimatické modely špatně protože nezahrnují dost podstatnou část energie, která působí z vesmíru na naši planetu a přičítají to člověku a skleníkovým plynům.
 • Vnímá klimatické změny ve společnosti se jeví jako aktuální a urgentní, přičemž se nebere v potaz vůbec jak dlouho se některé změny projevují, v tomhle případě se poukazuje na výzkumy, které ukazují že ke zvratům v klimatu může dojít i skokově.
 • Co víme o klimatu

  Nejlepší by bylo uvést nějaké stěžejní výchozí body.

  • Klima je kontinuální tedy jedná se o děj.
  • Klima se neustále mění tedy není statické ve smyslu toho že by nějak dlouhodobě bylo stejné.

  Další bod, který je si třeba uvědomit je ten, že naše přímá měření nezasahují moc do minulosti a dá se říci že kdejaký strom je starší než naše měření. Pro pohled do historie používáme takzvaná proxy data, tedy nepřímá data z niž na základě nějakých zákonitostí vypočítáme ty data která potřebujeme. O samotné nepřesnosti měření třeba bublin ve vrtech ledovce se ani moc nepochybuje. Takže většina našich znalostí o klimatu pochází z nepřímých údajů.

  • Dále víme o existenci spousty cyklů které se opaku některé v krátkém časovém úseku a některé v dlouhém třeba vychýlení rotace naší zemské osy trvá třeba +-41000 let. Cikly máme jak vnější třeba sluneční cyklus, nebo třeba vnitřní jako Elňino.

  Pře

  Celá tahle šaráda je opřena o vědecké tvrzení že když roste koncentrace CO2 ve vzduchu roste teplota. A toto tvrzení je pak zařazeno v klimatických modelech, které na jeho základě predikují budoucí teplotu. Tyto modely nejsou nijak přesné, země je na nich pixelována na pixely o velikosti 10km, a už vůbec v nich nejsou zahrnuty všechny cykly, souvstažnosti a další věci.

  Trochu přehnané reakce

  Jak už jsme tu řekl mnoho věcí není známo, a popravdě ano koncentrace CO2 jsou bezprecedentní, ale víme toho ještě málo a pokud ona situace s CO2 je klimatu nová tak nemůžeme očekávat že klima a celý ten komplexní systém bude reagovat jako kdysi v historii. Podle mě je momentální chování celé společnosti postavené na hlavu. řešíme nesmyslné CO2 a neřešíme mnohem palčivější otázky které se týkají jiných znečištění. Stejně tak díky této situaci se dostávají do popředí geoinženýrská řešení, která už se stejně provádí, viz zvýšení srážek v Tibetu které má za cíl zvětšit srážky na rozloze větší než Španělsko o 42 miliónů kubických metrů. Ale třeba i v USA se provádí cloud seeding od 70 let. Stejně tak i letecká doprava která zvyšuje aerosoly ve vzduchu a tím i odrazivost dopadající energie ze slunce není zahrnuta v modelech. A mohl bych pokračovat a pokračovat.

  Za mě totiž CO2 a jeho koncentrace není žádný problém, jak už vám tu napsal @krakonos jen pár století nazpátek bylo Grónsko zelené a ne pokryté ledem, a lidé tehdy žily a žijí i dnes. Podle mě je mnohem více podstatné jaké jedy vypouštíme a to dokonce i záměrně třeba glykofosfáty. CO2 je pro mě plyn který patří k životu vydechujeme ho jak mi taky i rostliny, které potřebují pro svůj růst. Jeho vyšší koncentrace dokonce znamená vyšší rostlinou produkci. Podle mě je CO2 a jeho koncentrace projev toho že planeta ožívá více než kdy předtím. A jestli se mě ptáte na to že jsou přeci záplavy, sucha požáry atd. Tak ty byli i předtím a osobně si myslím že mnoho jevů je veřejně předkládáno jako projev globálního oteplovaní a CO2 i když to není pravda a za mnoho jevů dokonce podle mě může sám člověk, svojí nedbalostí a lhostejností. A jak už napsal @krakonos bojovat proti přírodě je nesmysl. Zatím si stále myslím že příroda na téhle planetě je stále mnohem mocnější než člověk. Až budeme mít klimatické modely s přesností na milimetry tak bych se o možnosti korigovat klima začal znovu bavit, do té doby to nemá cenu a vůbec netušíme jestli tím neděláme větší škodu než doposud.

  Authors get paid when people like you upvote their post.
  If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
  Sort Order:  

  Je potřeba se na změny klimatu hlavně připravit, bez ohledu na jejich příčiny...

  !trdovoter
  !BEER
  !COFFEEA
  !shop

  Grétu na vás...
  Ale jinak jsem pro :-D

  Chudák Gréta, sice jí socializace prospěla, ale popravdě mám pocit že za těmi jejími problémi jsou její aktivističtí rodiče co dřív byli v Antifa... a celá tahle šaráda okolo je jen PR bohužel, třeba ta její školní stávka... ona chodí do speciální školy kde není potřeba docházka, takže když nechce tak tam nemusí, takže o tom že místo školy šla stávkovat nemůže bejt ani řeč... a to že ji pravděpodobně vytáhl na světlo a celéto koučuje zelenej kapitalista Ingmar Rentz aby zkrze ní porpagoval svoje ... a samo sebou okolo je taky spousty PR... se pak ani nedivíš že na těch její demoškách s cedulí co pořád dělá je kolem ní asi pět bodigárdů, kteří tak trochu nešťastně selektujou novináře a nepustí kní nikoho kdo je kritický...

  Je vidět, že jsi větší technik než já. Máš jasnější formulace. Já si spoustu věcí "tak nějak" uvědomuju, ale ani pro sebe si je přesně nedefinuju.
  Moje indiánské jméno by zřejmě bylo "Ten, který rozviřuje diskuse"...
  #milkandtators
  !trdo

  Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @petrvl!
  @petrvl will receive 0.28254825 TRDO & @krakonos will get 0.18836550 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

  "Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

  To view or trade TRDO go to steem-engine.com
  Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

  @upmewhale zrovna vyhlásili velký writing contest na téma klimatických změn :) Kdybys tohle přeložil do angličtiny, mohl by to být zajímavý soutěžní příspěvek... Já si něco připravím asi na úterý.

  dík dobrý vědět, ale nevím, tohle je spíš snaha o to si sumarizovat můj postoj... protože tak nějak nepatřím do žádné skupiny... tuhle mi někdo předhodil tenhle obrázek, a já se neřadím ani k jedné větvi :)

  Sorry, @jjprac you’ve reach daily limit of summon the trendo curation bot!


  Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP


  Hey @petrvl, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

  Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

  coffeea You need to own more COFFEEA (5 COFFEEA in your wallet allows you to send 1 TOKEN per day)

  Osobně si myslím, že veškeré klimapokusy jsou na levačku. Akorát se tím nabourává přirozené proudění a pak není divu, že je někde víc sucho a v tropech padá sníh.
  Navíc, jak jsi napsal, nevíme přesně, jak to v minulosti s počasím bylo. Vše jsou jen teorie a většinou poplatné tomu, kdo výzkum platí.

  #milkandtators

  Congratulations @petrvl! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

  You distributed more than 34000 upvotes. Your next target is to reach 35000 upvotes.

  You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
  If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

  Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

  You got voted by @curationkiwi thanks to petecko! This bot is managed by KiwiJuce3 and run by Rishi556, you can check both of them out there. To receive upvotes on your own posts, you need to join the Kiwi Co. Discord and go to the room named #CurationKiwi. Submit your post there using the command "!upvote (post link)" to receive upvotes on your post. CurationKiwi is currently supported by donations from users like you, so feel free to leave an upvote on our posts or comments to support us!
  We have also recently added a new whitelist feature for those who would like to support CurationKiwi even more! If you would like to receive upvotes more than 2x greater than the normal upvote, all you need to do is delegate 50 SP to @CurationKiwi using this link.

  This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @curationkiwi.

  Congratulations @petrvl, your post successfully recieved 0.28254825 TRDO from below listed TRENDO callers:

  @krakonos earned : 0.1883655 TRDO curation


  To view or trade TRDO go to steem-engine.com
  Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

  !shop

  你好鸭,petrvl!

  @eii给您叫了一份外卖!

  @jjprac jjprac 迎着飓风 带着娃 给您送来
  埃塞的果汁

  吃饱了吗?跟我猜拳吧! 石头,剪刀,布~

  如果您对我的服务满意,请不要吝啬您的点赞~
  @onepagex

  rock


  It’s a tie! 平局!再来!下回我再出拳头!