Hotel for Insects

in actifit •  last year  (edited)

P1070324.JPG
I don't know if it's common in the rest of the world... I live in the Czech Republic, Central Europe, the capital city of Prague. And here we build insect hotels.
The city is gradually expanding. We humans push other animals out of nature by turning nature into a city. To at least some animals stay here, we set up such protected places for them to survive.
P1070325.JPG
Nevím, jestli je to ve zbytku světa obvyklé... Žiju v České republice, ve střední Evropě, v hlavním městě Praha. A tady stavíme hotely pro hmyz.
Město se postupně rozšiřuje. My, lidé, vytlačují z přírody ostatní živočichy tím, že přírodu měníme v město. Aby tu alespoň nějací živočichové zůstali, zřizujeme pro ně takováhle chráněna místa, kde mohou přežít.


8607
Photowalking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

To si zaslouží !BEER

Zjišˇuju, že pivo má cenu dávat jen po ránu... Pak už není. Já bych Ti taky poslal, ale ke nic není, ani smrt nebere.

No jo, pivovar nějak nestíhá vyrábět :-/

Tak jakmile se vzbudím, jdu na to!

Půjdeš vařit pivo? 8-)

To zkoušel můj dda za války. A výsledky nepřesvědčily... To spíš mu šel pálit líh. Doma pěstovaný tabák, to prý byla také hrůza...
Ne, nepůjdu vařit. Doufám, že se s pivem a kafem něco "přes noc" stane. Doplní se zásoby, nebo tak... Nebo někdo nastuduje, co je nového s tím kafem... To nedává ani hlášku.

Kafe jsem nestudoval. Snad @jjprac.

Sorry, out of BEER, please retry later...

Taky máme jeden na zahradě. Víc takových hotelů. Náš hmyz si to zaslouží.

Na zahradě v Mexiku, nebo někde u Opavy?

U Opavy. I přes kočovný život posledních let se pořád považuju v první řadě za Čecha. Takže náš hmyz = český hmyz ;)

Zrovna nedávno, při výstupu na Sněžce jsme jeden takový domeček potkali. Viděla jsem to poprvé a klidně bych ho všem postavila na zahradu :))

Bohužel, předsudky jsou všude. Lidi ty domečky podpalují. Hmyz je pro mnohé nepřítel. Představí si pod tím mouchy, včely, štěnice, blechy, vši, šváby...
Stejně tak se ničí i veřejné kompostéry. Přece v tom budou brouci, larvy, hmyz obecně... Kdo by to chtěl ve svém městě...
Hezky všude sterilní beton a asfalt!

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 46.15 AFIT tokens for your effort in reaching 8607 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.38% upvote via @actifit account.
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial