MMA. KSW. Martin Zawada chce walki z Tomaszem Narkunem

in dlike •  4 months ago 

Shared From Dlike

Fajnie by bylo zobaczyc takiego weterana z młodym wilkiem. W moich oczach lekka przewaga Narkuna, ale tutaj doświadczenie Martina daje mu spore szanse. Czy dojdzie do takiego pojedynku? Musimy pozekać na odpowiedź Narkuna i decyzje włodarzy ksw. Tymczasem przed nami gala w Gliwicach gdzie zagości Marin kibicując Chalidowi.


Shared On DLIKE

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @joseph230! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!