Half Filipino Reacts to UDD - Sigurado (With Dance). Watch Party!!!

in dtube •  7 months ago  (edited)


Half Filipino Reacts to UDD - Sigurado in a breakthrough watch party. This song was danceable to, so there was some dance too.

This not a regular video reaction. It is done in a livestream, raw and uncut and altogether it is a 'breakthrough watch party'. Together we will share a moment and connection even in the midst of a obvious groove and tap into greatness within the course of 'UDD - Sigurado'.

At the end of the video, i will have had a proclamation or pronouncement written out on a small book, which i will reveal, for 'there are dates now'. It is no longer 'tomorrow will be better'.
I will also learn some Tagalog words in the process, learn about you, learn about me and learn more about my Filipino brothers/sisters and about the true state of the world.

Join me, let's collaborate!!!

You can find me on https://www.marlians.com or via 'comsilbronze4@gmail.com'.

Stay awesome.

Your boy Terry
@surpassinggoogle

Video URL to the video i reacted to title 'UDD - Sigurado Music Video':

...

You can also find them later on marlians.com/created/udd

UDD - Sigurado lyrics:

Sigurado
UDD
Natatakot ikaw ay mawala sa aking tabi
Namumuo ang lakas ng aking kaloobang
Magmahal nang muli
Hindi ka ba katulad nila
Magpapakilala, makikisama
Hahatian ka ng pangarap
At lilisang siyang hinahanap mo
Nalilito
Naliligaw
Maging ako
Maging ikaw
Huwag mo nang pigilan
Ang sinisigaw ng puso mo
'Di ka bibitiwan
Kahit ano pa ang sabihin mo
Huwag nang mangatuwiran
Palawakin pa ang isip mo
Hindi kita iiwan
Kahit ipilit mo
Ako'y iyong iyo
Huwang ka nang mabahala, araw at gabi
Hindi ako katulad nila
Magpapakilala, makikisama
Hahatian ka ng pangarap
At lilisang may hinahanap pa
Kuha sa tingin pa lang
Di na 'ko naglilibang
Naririto na ako
Naghihintay sa'yo
Kunin ang mga kamay
Tayo na at magsabay
Wala nang maghihintay
Di ipagkakailang-
Palawakin ang isip mo
Nang makapasok naman ako
Sa puso mo

#udd #sigurado #opm


▶️ DTube
▶️ YouTube
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!