KSW 50 czyli wieczór dobrych emocji!

in esteem •  7 months ago 

jb390wjcsj.jpg

source

Już dziś o gidzinie 19:00 będziemy mogli podziwiać wspaniałe walki. KSW 50 odbędzie się w Londynie na Wembley Arena i jak włodarze mówią co roku będą powracać na wyspy. Bardzo ważna walka Damiana Janikowskiego z Tony Giles. Po dwóch ostatnich porażkach Polak jest głodny zwycięstwa. Łącznie odbędzie się 8 walk w tym jeden pojedynek o pas wagi ciężkiej pomiędzy Philip De Fries vs Luis Henrique oraz walka o pas wagi półciężkiej pomiędzy Tomasz Narkun vs Przemysław Misiala.

Karta walk KSW 50

Aleksandra Rola vs Catherine Costigan
Dricuss Du Plessis vs Joilton Santos Lutterbach
Antoni Chmielewski vsJason Radcliffe
Damian Janikowski vs Tony Giles

Norman Parke vs Marcin Wrzosek
Roberto Soldic vs Michał Pietrzak

Tomasz Narkun vs Przemysław Misiala
Philip De Fries vs Luis Henrigue

Walki można obejrzeć w tv w systemie PPV.

BONUS

Obstaw wszystkie walki i wygraj delegacje SPORTS 100k na pełny miesiąc!!!
Wszystkie typy muszą być trafne! Powodzenia!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @joseph230! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 600 comments. Your next target is to reach 700 comments.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Thanks for using eSteem!
Your post has been boosted with ESTM. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Thank you for support!