Photo challenge with youth. " Challenge accepted"

in hive-148441 •  5 months ago 

Recently, I saw "challenge accepted" on another social media. In difficult times when there is quarantine somebody came up with great fun. It involves publishing photos from years ago and sharing your memories. Each photo is accompanied by the signature "challenge accepted"

What is fun "challenge accepted"?
When the user likes to upload a photo by his friend receives information such content:

Hi! I send this challenge with best regards
It's your turn! You liked my picture. Now you have to put up your picture from your youth and title "challenge accepted".
Send this message to everyone who likes your photo and request that your photo be issued.
Please don't stop this fun! It is fun and there is something to remember, and besides it allows you to break away from everyday life.

20200322_102135.jpg

20200322_101821.jpg

20200322_101628.jpg

20200322_102431.jpg

It was a beautiful time when film in the camera was a king. I have very nice childhood memories. You can see my brother and cousin in one photo.

Join the fun!

Add a youth photo with a tag

#challengeaccepted


Ostatnio widziałem „wyzwanie przyjęte” w innych mediach społecznościowych. W trudnych czasach, gdy dochodzi do kwarantanny, ktoś wymyślił świetną zabawę. Polega na publikowaniu zdjęć sprzed lat i dzieleniu się wspomnieniami. Każdemu zdjęciu towarzyszy podpis „wyzwanie przyjęte”

Czym jest „wyzwanie przyjęte” dla zabawy?
Gdy użytkownik lubi przesłać zdjęcie swojego przyjaciela, otrzymuje takie informacje

Hej! Przesylam dalej to wyzwanie z pozdrowieniami
Kolej na ciebie! Polubiłeś moje zdjęcie. Teraz ty musisz wystawić swoje zdjęcie z młodości i zatytułować „wyzwanie przyjęte”.
Wyślij te wiadomosc wszystkim, którzy polubią twoje zdjęcie i wzywaj do wystawienia swojego zdjęcia.
Proszę nie zatrzymuj tej zabawy! Jest wesoło i jest co wspominać, a poza tym pozwala oderwać sie od codzienności

To był piękny czas, kiedy film w kamerze był królem. Mam bardzo miłe wspomnienia z dzieciństwa. Na jednym zdjęciu widać mojego brata i kuzynke.

Dolacz do zabawy!

Dodaj zdjecie z mlodosci z tagiem

#challengeaccepted

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ostatnio na fejsie jest istne szaleństwo związane z tą zabawą. Można się nieźle uśmiać z takich fot z dzieciństwa (btw - fajna meblościanka - kto takiej nie miał) 😀

No chce przenieś zabawe na hive😀 czekam na twoje fotki😉