I keep rolling 🤣 Caturday with a fluffy Cat 😍

in hive-193552 •  2 months ago 


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@ptaku/actifit-ptaku-20200822t100046433z)_


14086
Chasing Pokemons, Cycling, Daily Activity
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Parę dni temu kupiłem tokeny SOL

https://hive.blog/hive-167922/@solairitas/solairitas-white-paper-updated-leofinance

Podsumowując, kolesie chcą uzyskać finansowanie do zakupu działki i elektrowni słonecznej 😎 grubo, dlatego prędzej czy później pewnie będzie exit scam.

Ale posiadanie tokenow zapewnia ich upvote, więc może to strata nie będzie taka duża

W sumie to jest super pomysł.
Lubię tematykę pro-środowiskową, a do tego sam od dłuższego czasu zastanawiam się nad możliwością "tokenizacji" swoich zainteresowań. Muszę się bliżej przyjrzeć temu projektowi, a jeśli jest opcja wesprzeć tak doby pomysł, i załapać przy okazji jakiegoś upvota, to same plusy :) (oczywiście ryzyko jest jak zawsze )

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 61.625 AFIT tokens for your effort in reaching 14086 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.78% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Welcome to The Solairitas Project! ☀️

You now have the Solairitas badge and are set for a 50% upvote once a day (from solairitas and solairibot). 😁

!BEER


Hey @ptaku, here is a little bit of BEER from @solairitas for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.