Zielono Mi😀

in hive-196037 •  3 months ago  (edited)


Zielono Mi! Piękne tereny wkoło mojego bloku. Jak tu nie doceniać. Jest pięknie. Stawek, drzewa, zieleń, pole... Uwielbiam tą przestrzeń.. Odstresowałem się tym video.. Wziąłem gimbala i poszedłem na spacer z rodziną. Jutro czeka mnie wycieczka rowerowa😀


▶️ DTube
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Dzięki za dołączenie do gry 😃