Mediterranean style salad- Salatka Medytarianska

in life •  11 months ago  (edited)

Just a Mediterranean style salad but so nourishing 👌❤️
4A9AC2B8-D085-4AEE-9A50-5A7E539321BE.jpeg
The main Characters are Mozarella balls, olives and pecans😁
Than we have tomatoes, carrots, beetroot, rocket leafs and sweetcorn.

My salad sauce - Balsamic vinegar. I didn’t get chance to make salad dressing because I was already dribbling over the plate😂😂
I split this in half and had it the next day with shop bought cooked chicken breast and buckwheat groats 😉👌

...........Polish translation.........

Niby tylko sałatka w stylu śródziemnomorskim, ale tak odżywcza 👌❤️
30E2D3A0-B1B0-4C23-83E9-DC51EBABF4F7.jpeg
Głównymi bohaterami są kulki Mozarelli, oliwki i orzechy pekan😁
Mamy tez pomidory, marchew, buraki, liście rukoli i kukurydzę.

sosu nie ma, bo ocet balsamiczny pasowal mi tu bardziej.
Tak naprawde to Nie miałam okazji zrobić sosu do sałatki bo bylam za bardzo glodna I juz mi slina prawie ciekla 😂😂
Podzieliłam to na pół i jutro zjem z gotowaną piersia z kurczaka i kaszą gryczaną 😉👌
A co u was na obiad?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Stunning, its almost like a shame to eat something that looks so pretty, your presentation is always so on point!

Thank you so much😃 The weather in England is absolutely awful! So I am trying to bring some sunshine to my home with all those colours!

Posted using Partiko iOS

Lol thats one way to brighten up those gloomy English skies. It's pretty sunny here in Cape Town, perfect beach weather today i've been in shorts all day

Ahh Lucky you😍

Posted using Partiko iOS

Congratulations @healthandfitness! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 100 replies. Your next target is to reach 200 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Wygląda apetycznie👌 Bon apetito!😄😋

Dzieki😃👍

Posted using Partiko iOS

I love salad.

Twój post został podbity głosem @sp-group-up oraz głosami osób podpiętych pod nasz "TRAIL" o łącznej mocy ~0.17$. Zasady otrzymywania głosu z traila @sp-group-up znajdziesz w ostatnim raporcie tygodniowym z działalności @sp-group, w zakładce PROJEKTY.

@michalx2008x

Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrAD