PhotoStreem- Nowe plemię na Steem Blockchain

in polish •  last year  (edited)

W mieście Steem pojawiło się nowe plemie PhotoStreem z własnym tokenem dla fotografów. Osoby używające tagu #photography, mają możliwość zarobienia dodatkowe tokeny photo (#photo). Jak widać i wiadomo w Polskiej społeczności, nie brakuje fotografów, i nawet są już aktywni.


Posty zarobków na PhotoStreem są równo podzielone: 50% trafia do autora i 50% trafia do kuratorów. Myślę, że to znakomita okazja dla fotografów i budowania mocy. Powerdown postawionego tokena działa 13 tygodni.Wszystko może się zbiegiem czasu zmienić, biorąc pod uwagę, ostatnie działania i stawiane reguły.

Cena sprzedaży tokenów photo wynosi za 100 sztuk w chwili pisania jak na obrazku wyżej. Biorąc pod uwagę, że to tylko samo zdjęcie a biorąc pod uwagę top to chyba nieźle?

Strona niedawno ruszyła i jest również promocja dla inwestorów. Więcej szczegółów ( TUTAJ )

Cóż zobaczymy dalsze działania, bo za plemionami nie można już nadążyć i jeśli w takim tempie, będą się rozrastać plemiona, to Google będzie widzieć tylko plemiona :)

https://www.photostreem.com/

ArenaToken
Foto: Canva.com

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Mam 5 PHOTOM

Czy czasem zbytnie rozdrobnienie nie będzie niekorzystne? Zamiast tagów tematyczych będziemy używać tylko tagów plemion?

będziemy używać tylko tagów plemion?

Myślę, że nie ma co tu szaleć i tagować jak ja:)
Tylko dobrać odpowiedni projekt do tematu, foto jeden lub dwa tagi. W moim przypadku ja zbieram, a większość sprzedaje i zamieniam do top tokenów, wykorzystywane na #polish. Również do promowania posta. Ciekawością jest to, że takie nowo otwarte strony dają większe zasięgi, mając post wszędzie. Jest wiele rzeczy, które potrzebują czasu i testowania, zanim coś się konkretnego urodzi:)

Congratulations @arenatoken! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 100 upvotes. Your next target is to reach 250 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!