My Actifit Report Card #25: August 29 2019

in actifit •  9 months ago 

Kolejny dzień za nami. 12 000 kroków, czyli minimum osiągnięte. W pracy za dużo osób było, żeby zrobić więcej. Popołudniu jedynie jakieś zakupy, spacer z psem i dzień minął. Dodatkowo właśnie już zacząłem weekend. Ale spokojnie, chcę go spędzić aktywnie, szczególnie że lato w tym roku jest bardzo długie, więc z pewnością kolejne raporty się pojawią. 😉

12178
Daily Activity

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

!tipuvote hide
Trzymam za słowo z tym aktywnym weekendem :)

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 46 AFIT tokens for your effort in reaching 12178 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.50% upvote via @actifit account.
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial