Każdy dzień / Every day / Každý den 72

in polish •  2 months ago 

Co najmniej jedno zdjęcie każdego dnia… mój fotoblog

Alespoň jedna fotografie každý den … můj fotoblog

At least one photo every day ... my photoblog


No to zaczynamy 2020...


01.01.2020

IMGP1870c.jpg
Wrocław, Poland, 2020

IMGP1867c.jpg
Wrocław, Poland, 2020

IMGP1874c.jpg
Wrocław, Poland, 2020

IMGP1877c.jpg
Wrocław, Poland, 2020

IMGP1879c.jpg
Wrocław, Poland, 2020

IMGP1882c.jpg
Wrocław, Poland, 2020

02.02.2020

IMGP1884c.jpg
Wrocław, Poland, 2020

IMGP1885c.jpg
Wrocław, Poland, 2020

IMGP1886c.jpg
Wrocław, Poland, 2020

03.02.2020

IMGP1887c.jpg
Wrocław, Poland, 2020

04.01.2020

IMGP1915c.jpg
Wrocław, Poland, 2020

05.01.2020

:(

06.01.2020

IMGP1917c.jpg
Wrocław, Poland, 2020

07.01.2020

IMGP1918c.jpg
Wrocław, Poland, 2020

IMGP1919c.jpg
Wrocław, Poland, 2020

08.01.2020

:(

09.01.2020

IMGP1920c.jpg
Wrocław, Poland, 2020

10.01.2020

IMGP1922c.jpg
Wrocław, Poland, 2020

IMGP1929c.jpg
Wałbrzych, Poland, 2020

IMGP1961c.jpg
Wałbrzych, Poland, 2020

11.01.2020

IMGP1964c.jpg
Wrocław, Poland, 2020

IMGP1966c.jpg
Wrocław, Poland, 2020


2018/2019

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Tomu říkám minimalismus!! 👍

hahaha :)

Ten tenisák je dobrej :)

aaa... ten... tak to je tenisak ;)

Jojo, napůl zabořený do skla :)