Góry to je żywioł / Don't mess with the elements

in actifit •  last month 

EN-PL

Jako, że u nas śniegu nie ma, postanowiłem poszukać zimy. Na szczęście miałem dobrą prognozę pogody i wiedziałem, że pomimo pochmurnego poranka, będzie dziś dużo słońca. Łapcie cała galerię.

ENG Considering the fact there's no snow here, I had decided to go out looking for a winter. Fortunately, I did get proper weather forecast and knew that even though the morning was cloudy, the day was to be sunny. Grab whole gallery.

Nie wiem też czy jest się czym chwalić, ale mieliśmy dzisiaj bardzo dużo szczęścia - koleżanka poślizgnęła się na lodzie i zaczęła spadać ze zbocza, czy bardziej biegnąc/zjeżdżać w niekontrolowany sposób. Na całe szczęście, udało się jej jakoś wmanewrować i wpaść w zaspę, a wokoło było pełno kamieni. Wszystko pomimo tego, że byliśmy dobrze wyposażeni i to nie była nasza pierwsza zimowa wyprawa. Najgorsze, że to było w rejonie, gdzie dużo jest tzw. niedzielnych turystów. Ostrzegaliśmy potem napotkanych ludzi, ale nic sobie z tego nie robili.

ENG I'm not sure I should be boasting about it, but, today we experienced enormous amounts of luck - a friend slipped on icy rocks and started to fall/slide/run down the hill. Praise be, she, somehow, managed to maneuver to fall onto the snowdrift surrounded by lots of rocks and stones. All of this, despite the fact that we were properly equipped for this trip and it wasn't our first winter mountain hike. The worst thing this happened on site where there is a lot of amateur tourists. Afterwards, we did warn people about the ice, but they did not mind at all.

See the smog

Meet @asia-pl

The Vistula River

Beaver's tracks next to Vistula River in Ustroń43676
Daily Activity, Hiking, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Szukales zimy, a tu wosna prawie :)

@tipu curate

Upvoted 👌 (Mana: 15/25 - need recharge?)

Trochę jeszcze zimy było. Dzięki

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 204.4738 AFIT tokens for your effort in reaching 43676 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 2.24% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sports Drink - L3
+ 6 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 138.9613 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial