STEEM ADVENT CALENDAR 2019 - DAY 5

in polish •  8 months ago  (edited)

dzień 1.png

QmSAyQZYtDPkeqB88rsVREnCqevVMZCPmHZY26jjFjw6mZ.png

Oto 5 dzień KALENDARZA ADWENTOWEGO
Dzień Post zapowiadający (opis i zasady) 1 2 3 4 właśnie się zakończył przed nami kolejne wyzwanie.


DZIEŃ 5

Napisz list do św. Mikołaja🎅


Zwycięzcy Steem Kalendarza Dzień 4:

1 @jocieprosza
2 @wzp
3 @vvasy
Nagrody zostają wysłane do 48h.Kalendarz adwentowy będzie publikowany codziennie. Dzisiejsze wyzwanie zostanie zamknięte po opublikowaniu posta dnia jutrzejszego.
Nagrody zasilą portfel STEEM ENGINE zwycięzców.

Pozostaw swoją odpowiedź w komentarzu poniżej - wynagrodzone zostaną posty z największą ilością głosów
Nie zapomnij polubić odpowiedzi, która według Ciebie jest najlepsza.

Pamiętajcie, że w konkursie wezmą udział tylko bezpośrednie komentarze do postu, a nie odpowiedzi do komentarzy.


vM1pGHgNcyCXUWJECrZbvn1NMPj1oFGUo3gYfF3NNPRD9aFLYzaMshaTz26xytNVRuddgcekmU1pZUzD9j9BDXKgk3SFLLKwH29rVEMEoGE7ihii1TbX84ebeM6wxJzFtBjo886.png

Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz CZAT
dzień 1.png

Zskj9C56UonWToSX8tGXNY8jeXKSedJ2aRhGRj6HDecqrfZPiDj74hg16YoWo7tTMVKwz12eoMKu1CSB5yT2CbG8pthrscR9Z1vxxUQiHkRk9hPvgHqY.png

This is 5 day of our Advent Calendar.
Day Announcement post (description and rules) 1 2 3 4 is over, time for a new challenge.


DAY 5

Write a letter to Santa🎅.


Winners of Advent Calendar day 4:

1 @jocieprosza
2 @wzp
3 @vvasy
Rewards will be sent out within 48h.Advent Calendar posts will be published every day. Today's challenge will be closed when we publish new post tomorrow, you have 24h to answer.

Prizes will be sent to Steem Engine wallets.

Leave your answer in the comment section of this post - comments with the biggest amount of upvotes will win.

Don't forget to vote for the answer that you think is the best.

Please remember, that only direct replies to the post will participate. Replies to comments will not be considered.


vM1pGHgNcyCXUWJECrZbvn1NMPj1oFGUo3gYfF3NNPRD9aFLYzaMshaTz26xytNVRuddgcekmU1pZUzD9j9BDXKgk3SFLLKwH29rVEMEoGE7ihii1TbX84ebeM6wxJzFtBjo886.png

Do you want to get to know us better? Talk with us? Or maybe you want to join us? We invite you to our CHAT

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Drogi Mikołaju,
Nie proszę o nic dla siebie bo wiem, że nie zasłużyłem. Ale znam kogoś kto jak nikt inny zasłużył na prezent. Nasz kolega @wzp chciałby dostać buty myśliwskie solognac crosshunt. Przyjdź do niego i spraw mu radość.

Z pozdriwieniami,
Pluszowy Biały Miś 😉

🎅 Mikołaj pyta o numer buta... 👟

45 powinno być ok :)


Mikołaju Święty, kierowniku złoty...
Po prostu przyjdź, a szczegóły dogadamy na osobności 😎

Mr.Teddy 🐻
  ·  8 months ago (edited)

Żebyś go tylko nie wziął jako zakładnika ... Bo wtedy nici ze Świąt

Nie ukrywam, że mam mu sporo do powiedzenia, a i kilka pytań też mam. Więc można podejrzewać iż tego roku Mikołaj może nie mieć czasu 😜

Wygrał 😂👌

A nagrodę przyniesie mi Mikołaj? 🎅

Miki 🎅 także tego, czekam na ciebie dzisiejszej nocy 😂

Muszę Cię zmartwić, ale święty Mikołaj... On... On... 😞 Nie... Nie... 😢 Nie mogę tego powiedzieć. On nie istnieje.

Miałem to wczoraj napisać, ale... 😆

KŁAMIESZ!!! NIE WIERZĘ CI!!!

Drogi, święty Mikołaju, daj mi wreszcie śnieg na święta :)

You have received 5x upvotes from the members of @steemexplorers from your free link submission in our discord server. Steemexplorers is an initiative bringing information on various Steemit services and communities in a central discord to save you time and help you grow. It's free, it's easy, and it's here to help you in so many ways. Come by our discord to learn more! Link to Discord: https://discord.gg/6QrMCFq. Our team also offers an additional upvoting service called @givememonsters where you can presently trade in 1 to 10 DEC from the Steem Monsters game for up to $0.03 upvotes on ANY steemit posts. The vote purchasing value here is some of the best returns on your investments that you can find anywhere so come by and visit this service today!

You got voted by @curationkiwi thanks to michalx2008x! This bot is managed by KiwiJuce3 and run by Rishi556, you can check both of them out there. To receive upvotes on your own posts, you need to join the Kiwi Co. Discord and go to the room named #CurationKiwi. Submit your post there using the command "!upvote (post link)" to receive upvotes on your post. CurationKiwi is currently supported by donations from users like you, so feel free to leave an upvote on our posts or comments to support us!
We have also recently added a new whitelist feature for those who would like to support CurationKiwi even more! If you would like to receive upvotes more than 2x greater than the normal upvote, all you need to do is delegate 50 SP to @CurationKiwi using this link.

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @curationkiwi.

Tokeny wysłane. Gratualcje @jocieprosza @wzp @vvasy :)

Capture.JPG