Steem-Engine- Nowe opcje odbioru tokenów

in steemleo •  last year 

Pojawiła się nowa możliwość odebrania tokenów bez logowania się do Steem-Engine i wklepywania dziesiątki razy klucza, żeby odebrać tokeny. Wchodząc na danej stronie np. sportstalksocial.com czy inną w portfelu po przewinięciu w dół, ujrzymy możliwość podglądu ile i jakie dany użytkownik ma tokeny.

W naszym przypadku w chwili kiedy jesteśmy zalogowani, świeci się na danym tokenie, że mamy do odbioru. Na zdjęciu wyżej jest to na pomarańczowo. Wystarczy nacisnąć i potwierdzić jak na zdjęciu niżej i po odbiorze.

Trzeba podkreślić, że na jednej stronie po zalogowaniu można odebrać wszystkie tokeny. Niestety na steemit tej opcji nie ma tylko na stronach działające pod Steem-Engine.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Tokeny można też odebrać przez sam steem-engine.

wklepywania dziesiątki razy klucza

Takie wklepywanie to już historia. https://github.com/mattyIce/steem-keychain

chrome, firefox, brave

Wiem i polecam też. Sam używam na jednej przeglądarce. Na S-E discord stale wyczytuje, że działają starą metodą. No to teraz mają jeszcze bardziej udogodnione.

Congratulations @arenatoken! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 10 comments. Your next target is to reach 50 comments.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!