ส้มตำข้าวโพดแสนอร่อย ## Delicious corn papaya salad

in thai •  11 months ago 

308.jpg

.......สวัสดีค่ะเพื่อนๆ....ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรา @maruay59 วันนี้ก็เช่นเคยค่ะ.....เราก็มีเรื่องราวดีๆ.....มาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆได้ฟัง....โดยเขียนเป็นบทความให้เพื่อนๆ.....ได้อ่านกันค่ะ....วันนี้เราจะมาเขียนบทความเรื่อง....."ส้มตำข้าวโพดแสนอร่อย".....วันนี้เป็นอีกวันที่ฉันมาทำงาน.....เมื่อฉันกลับจากทำงาน..... ฉันไปที่ห้องพักของเพื่อนฉัน..... วันนี้เพื่อนฉันชวนไปกินส้มตำข้าวโพด..... พอถึงห้องพักของเพื่อน..... พวกเราช่วยกันเตรียมวัตถุดิบ.....เพื่อทำเมนูส้มตำข้าวโพด..... วันนี้ส้มตำข้าวโพดใส่กุ้งสดด้วย..... เพราะฉันอยากกินเมนูนี้มานนแล้ว..... วันนี้ฉันว่างในช่วงเย็น..... ฉันจึงชวนเพื่อน.....ทำเมนูส้มตำข้าวโพดกิน..... เมื่อเมนูส้มตำข้าวโพด.....เสร็จเรียบร้อยแล้ว..... พวกเราก็มานั่งกินด้วยกันอย่างอร่อย..... ส้มตำข้าวโพดถาดนี้อร่อยและเผ็ดมาก..... รสชาติกลมกล่อม ..... เป็นเมนูที่พวกเราร่วมมือกันทำ.....อย่างภาคภูมิใจมากกับเมนูอาหารนี้..... ซึ่งมันออกมาดีมาก......สำหรับโพสต์นี้แค่นี้ก่อนนะคะ.....เจอกันโพสต์หน้าค่ะ..... เพื่อนๆ สำหรับวันนี้..... สวัสดีค่ะ..........................

Today, when I get back from work I went to my friend's room. Today my friend is going to eat papaya salad with corn. When reaching the friend's room we help each other prepare the ingredients to make the papaya salad. Today, papaya salad with corn and shrimp. because I want to eat this menu already . Today I am free in the evening so I invited my friends to make papaya salad with corn. When the corn papaya salad is finished. we all come together to eat deliciously. This papaya salad corn tray is tasty and very spicy. mellow flavor Is a menu that we are proudly collaborating with this menu. which it came out very well.

309.jpg

ki4691jf6w.gif
ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่กดโหวตและคอมเม้นต์และกดติดตามน้องมารวยนะคะขอบคุณมากค่ะ @maruay59

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Yummy

Hi @maruay59,

We appreciate your contribution to the #naturalproducts curated tags but this type of a post is not what we had in mind around what was acceptable for the tag's usage. While we enjoy a delicious looking home cooked meal, your post is really not related to #naturalproducts.

Please refer to the posting guidelines for acceptable topics:
Natural Products Posts: Guidelines when using #naturalproducts in your posts!

Please consider your use of the #naturalproducts tag when making future posts.

regards, @naturalproducts

Congratulations @maruay59! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 45000 upvotes. Your next target is to reach 50000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!