ธารน้ำใจกับพระผู้ให้

in thai •  last year 

n2wm4linim.jpg

สวัสดีจ้า
วันนี้ครอบครัวสุดขอเอาเรื่องดีมาบอกเล่าให้เป็นพลังใจ พลังกายในการดำเนินชีวิต ให้ทุกคนได้มองเจอแต่เรื่องดีๆ ทางเจ้าอาวาสวัดสำโรงพลัน ท่านเป็นลูกหลานบ้านจำนรรจ์ ปัจจุบันได้เป็นเจ้าอาวาสวัดสำโรงพลัน ท่านมีจิตเมตตาทำทานอยู่เป็นประจำครั้งนี้ท่านเชิญชวนร่วมทำบุญ และขออนุโมทนาทุกกำลังใจที่มอบให้ ช่วยภัยน้ำท่วม คนไทยไม่ทิ้งกัน ร่วมพลังสามัคคีชุมชนช่วยกันจัดของ เตรียมพร้อมส่งมอบพรุ่งนี้ ใครว่างๆมีรถกระบะยกสูงร่วมเดินทางไปด้วยกัน 08.00น.วันอังคารที่17 กันยายน 2562

5yrve98nn0.jpg

n9vlnxi26p.jpg

32t4yom4m2.jpg

pbd6z9r767.jpg

9e1hfdhm8l.jpg

และนี้ก็คือเรื่องราววันนี้ที่อยากจะบอกเล่าให้ทุกคนรับรู้ แล้วเจอกันใหม่โพสต์หน้านะจ้า

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

สาธุครับ

Congratulations @nareebun! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 8000 upvotes. Your next target is to reach 9000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

thai Flac s.png

โพสต์นี้ ได้รับการเสนอชื่อ เข้าร่วมการประกวด
Smile Photography Contest ครั้งที่ # 1
นอกจากนี้ ยังได้รับ ป้ายเสนอชื่อ กำกับคุณภาพ ในนามของ @thaiteam ป้ายนี้
คุณสามารถเพิ่มเติม ในโพสต์นี้ได้ โดยการแก้ไข แต่ไม่สามารถ นำไปใช้ในโพสต์อื่น
เนื่องจาก เป็นป้ายกำกับคุณภาพของ @thaiteam.

ลิงค์ไปยังโพสต์ของคุณ Nominate Post Day # 4


thai Flac s.png

Good Work!


nominate photo Smaller.png

@thaiteam