รูปภาพจากแดนไกล

in thai •  last year 

เครดิตภาพ Lek Sudjai

สวัสดีจัา
วันนี้ครอบครัวใหญ่สุดใจ มีภาพสวยๆจากคุณเล็ก โดยถ่ายมาจาก Espenes, Troms, Norway

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!