ลูกชายคนเล็ก เลี้ยงไก่ KFC

in thai •  last year วันนี้ลูกชายคนเล็กเลี้ยง KFC เมื่อวานพาไปเที่ยวได้ตังค์จากฝรั่งมาเยอะ วันนี้เจ้าอาจ ลูกชายคนเล็ก สั่งไก่เคเอฟซีมาเลี้ยง ได้ยินเซฟ เซฟบอกว่าวันนี้วันอังคาร ไก่เคเอฟซี ลดราคา อาจก็เลยลองสั่งไก่มาให้แม่กิน ปกติก็ไม่ได้ชอบกินเท่าไรหรอก แต่ลูกหลานที่บ้านชอบกินกัน ก็เป็นธรรมดาของเด็กอะนะว่าไหม ชอบของแบบนี้เป็นธรรมดา

เมื่อวานนอกจากพาเด็กๆไปเที่ยวยังได้พาคนแก่ไปเที่ยวด้วย แม่ผัว อายุขนาดนี้แล้วยังไม่เคยไปทะเล ก็ลยได้ชวนแกไปดูทะเล ก่อนตอนที่ยังพอมีแรงนั่งรถไปดูได้ แต่ก็ต้องผิหวังนิดหน่อย ฟ้าปิด ฝนตก ทะเลเลยไม่สวย แต่ดูน่ากลัวแทน เพราะพายุเข้า คิดซะว่าได้มาเห็นแล้วกันนะแม่ อย่างน้อยลูกหลานก็ได้พามาแล้ว

สำหรับโพสต์นี้ก็คงจะมีเท่านี้หละ ไม่รู้จะพิมพ์อะไร แล้วเจอกันโพสต์หน้าแล้วกันนะ วันละนิดวันหละหน่อย สวัสดีจ้า

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  • 태그 작성 가이드라인 준수는 콘텐츠 관리와 글에 대한 접근성을 높이기 위해 반드시 필요한 절차입니다. ( It is an essential step to adhere tags guideline, manage content and make access better to your postings.)

  • 스팀코인판에서 활용 가능한 태그는 크게 [보상태그 / 언어태그/ 주제태그]로 구분할 수 있습니다. 보상태그와 언어태그는 필수입니다.(Tags that can be largely grouped into [Main Community / Language / Topic] in community. The language and topic tags are required.)

(예) 한국어로 작성한 자유 주제 포스팅((E.g) Posting for free topic in English)

20190812_141212.png

  • 태그 작성 가이드라인을 준수하는 것이 태그 사용을 규제하는 정책보다 스팀코인판의 가치를 높이는 길이라고 생각합니다.(We believe that adhering tags guideline is a way to increase the value of SteemCoinpan community than that of forcing tags limitations.)

KakaoTalk_20190607_112035846.png