My Steemcleaners blacklist. My apology to the Steem community.

in ua •  8 months ago 
EnUk
Hi friends! It so happened that quite unexpectedly for me I was blacklisted by @steemcleaners. I consider this an unjust decision because the only one of my guilt that I am really ashamed of is this post: https://steempeak.com/en/@yetaras/christmas-nativity-scene-in-yavoriv. The photos in this post are mine, but in order to tell the story of nativity scenes, I picked up Wikipedia information without citing sources. The source could have been specified, but I did not. I have already deleted the text from this post, there are only my own photos left. Another post where I was accused of plagiarism (still in mass plagiarism!) Here is this one: https://steempeak.com/en/@yetaras/6mhwuz-squirrel-in-the-park. I used my own photos and text here, but earlier posted on another social network, Narrative, which has ceased operations today.I also used other texts from my blog on this social network, and if I understand everything correctly, I am accused of mass plagiarism for it. I disagree that copying my own texts is plagiarism, but it may just be a difference in mentality and outlook, and I promise in the future to always give references even to my own texts published anywhere. So, I apologize to the Steemit community and ask @steemcleaner to remove me from the blacklist so that some unscrupulous users stop downvoted my really original content because no one is trying to check the situation. If everyone votes against my original posts, then I will have to quit Steemit, as creating original content takes a long time, which is not rewarding. I would not want to do this because I have been here for 3.5 years of wonderful years and it would be a very unpleasantly to leave you, my friends.Привіт, друзі! Так сталося, що доволі несподівано для мене я потрапив у чорний список до @steemcleaners. Я вважаю це несправедливим рішенням, оскільки єдиною моєю провиною, за яку мені справді соромно, став цей пост: https://steempeak.com/ua/@yetaras/christmas-nativity-scene-in-yavoriv. Фотографії в цьому пості є мої, але для того, щоб розповісти про історію виникнення різдвяних шопок, я взяв інформацію із Вікіпедії, не вказавши джерела. Можна було вказати джерело, проте я цього не зробив. Я вже видалив текст із цього поста, там залишились мої лише мої власні фото. Ще один пост, де мене звинувачено у плагіаті (ще у масовому!), став ось цей: https://steempeak.com/ua/@yetaras/6mhwuz-squirrel-in-the-park. Тут я використав свої власні фотографії та текст, але вже опубліковані в іншій соціальній мережі, Narrative, яка сьогодні припинила свою діяльність. Я використовував також й інші тексти із свого блогу там, наскільки я розумію, саме за це мене звинувачують у масовому плагіаті. Я не згоден із тим, що копіювання своїх власних текстів це плагіат, але можливо це просто різниця в менталітеті і світогляді, то ж я обіцяю в майбутньому давати завжди посилання навіть на свої власні тексти, опубліковані там. Отож, я приношу свої вибачення спільноті Steemit і прошу @steemcleaner видалити мене із чорного списку, щоб окремі недобросовісні користувачі перестали мінусувати мій справді оригінальний контент, бо ніхто ж намагається перевірити ситуацію. Якщо всі голосуватимуть проти моїх оригінальних постів, то мені доведеться піти із Steemit, оскільки створення оригінального контенту вимагає багато часу, який ніяк не винагороджується.

hipster864391_1920.jpg

Image credit to illustrate emotions

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Have you been to their discord channel yet ?
the link is their comment on this poat

  ·  8 months ago Reveal Comment

And as for the wiki content, you might find this interesting,


(spoiler alert, most textbooks are shamelessly plagiarized from wikipedia)

  ·  8 months ago Reveal Comment

Oh sorry
Just pass through the procedures giving and you'll be freed.
It's hard to see a high rated user on this condition.

  ·  8 months ago Reveal Comment

LMAO 😂 😂😂
You may be right.

Зі @steemcleaners краще не сперечатись, там просто немає людей, які можуть логічно думати. Рекомендую зайти в їх дискорд, пройти інструкцію (наскільки памятаю із власного досвіду, це статя вибачення і на протязі 7 днів не повторювати "порушень", що спричинили іх гнів. нажаль, посилання на дискорд не маю. Удачі і терпіння.

  ·  8 months ago Reveal Comment

Оце вони розішлись. Завжди знайдеться "БАБА Яга, яка постійно проти всього". Тоді залишається просто не звертати на них увагу на протязі 365 днів.

Warning! This user is on our black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #appeals channel in our discord.

I disagree that copying my own texts is plagiarism...

100% THIS.

  ·  8 months ago Reveal Comment