เข้าเมืองต...

เข้าเมืองต้องกินง่ายอยู่เป็น
ครับไม่แน่ใจว่าโพสต์ไปหรือยัง หรือคงบ่นไปก่อนนั้นหละครับ เมื่อวานที่ไปส่งมอบสินค้ากับทีมงาน

ประเด็นสำคัญเลยที่เวลาเข้าเมืองแล้วหาที่ทานข้าวยากมากเลยครับ สำคัญเลยก็คือเรื่องของการจอดรถคับ ที่มันแคบ คนมันเยอะก็เป็นธรรมดาที่จะไม่มีที่จอด แล้วดันมาเจอร้านไม่มีที่นั่งอีก สุดจริงๆ

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

这地方可以啵

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

謝謝

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project #wherein 我是谁?你又是谁?!我为什么会在这里?你加了cnsteem 没?!

Thank you for supporting.🙏

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)